سخن شهردار

بارالها توفیقی عطا فرما که غیر از طریق تو قدم برنداریم و جز رضای تو طلب نکنیم، انجام خدمت نعمتی است عظیم که بدون توفیق و خواست الهی مقدور نگردد و موفقیت در انجام کار، مگر در سایه همکاری و همدلی همه شهروندان معزز و همکاران گرامی میسر نباشد ....ادامه

((اسناد  مناقصه عمومی خرید پایه چراغ خیابانی و سر چراغ خیابانی ))

                                                                                 

شهرداري کلاله در نظر دارد  مستندا به بند 1/یک صورتجلسه شماره  103مورخ   27/02/1401   شوراي محترم اسلامی شهر، خریدپایه چراغ خیابانی به همراه سر چراغ خیابانی به شماره درخواست  881  واحد فضای سبز شهرداری را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

شرایط مناقصه:

  • متقاضيان مي بايست مبلغ 000/000/620 ریال  بابت سپرده شرکت در مناقصه را بصورت ضمانتنامه بانکی و یا به حساب سپرده شهرداری  به شماره حساب 0106464486001 بانك ملي واريز و فیش مربوطه و یا ضمانتنامه بانکی را به همراه مبلغ پيشنهادي خود  بدون احتساب ارزش افزوده در پاكت سر بسته تحويل دبيرخانه شهرداری نمايند.

 

2-مهلت شرکت در مناقصهوقبول پیشنهادات از تاریخ نشرآ خرین آگهی تا تاریخ 11/03/1401 خواهد بود  و یک روز پس از آن در محل دفتر کار شهردار کمیسیون عالی معاملات تشکیل و پاکتهای پیشنهادی را بازگشایی و برنده مناقصه را اعلام خواهد نمود.

3-نفرات اول ، دوم و سوم به ترتيب پس از ابلاغ برنده شدن حداكثر 7 روز مهلت دارند تا نسبت به ارائه ضمانتنامه بانکی حسن انجام تعهدات وعقد قرارداد اقدام نمایند در غير اينصورت سپرده آنان به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

4-شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مجاز و مختار بوده و پيشنهادات مبهم ، مخدوش ، مشروط و بدون سپرده قابل قبول نخواهد بود

5-پرداخت کلیه حقوق منتسبه دولتی به عهده برنده مناقصه خواهد بود

6-سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج می گردد و متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه در مهلت تعیین شده به سامانه ستاد ایران  مراجعه نمایند

7-مناقصه گر میبایست مبلغ پیشنهادی خود را بدون احتساب ارزش افزوده در سامانه ثبت نماید .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  01735442165تماس حاصل نمایند

 

 

 

                                                                                                                               شهردار کلاله-رضا گزمه

* آگهی مزایده عمومی املاک شهرداری کلاله * (چاپ اول )

 

 شهرداري كلاله در نظر دارد  مستندا به بند2/دو صورتجلسه شما ره586  مورخه28 /1/1400   شورای محترم اسلامی شهر کلاله، املاک به شرح جدول ذیل  را بصورت اجاره ماهیانه به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی و با شرایط ذیل واگذار نماید .

  

جاذبه های گردشگری

برو بالا

Template Design:Dima Group