سخن شهردار

بارالها توفیقی عطا فرما که غیر از طریق تو قدم برنداریم و جز رضای تو طلب نکنیم، انجام خدمت نعمتی است عظیم که بدون توفیق و خواست الهی مقدور نگردد و موفقیت در انجام کار، مگر در سایه همکاری و همدلی همه شهروندان معزز و همکاران گرامی میسر نباشد ....ادامه

 

شورای اسلامی شهر کلاله

(دوره ششم )

   
ریاست شورا نائب رئیس خرانه دار منشی اول منشی دوم

علی رضا کریم کشته

جهان گل نامی

الله نظر مرتضویان علی رضا پنجه کوبی

عباس آریان پور

 کارشناسی ارشد استراتژیک

کارمند اداره تبلیغات اسلامی کلاله

 

کارشناسی مدیریت آموزش

بازنشسته فرهنگیان

لیسانس علوم اجتماعی

 

کارشناس ارشد حقوق

وکیل پایه یک دادگستری

 

شورای اسلامی شهر کلاله از بدو تاسیس تاکنون

دوره اول

1378-1382

 دوره  دوم

1382-1386

دوره سوم

1386-1390 

دوره چهارم

1390-1396 

دوره پنجم

1396-1400

دوره ششم

1400-1404 

 حاجی روحی  حاج زمان عیدی فرامرز تهمتن  الله نظر مرتضویان  ارازی خواجه   عباس آریانپور
 جواد احسانی راد رضا نژاد پنجه که  شمس الدین هاشمی  مهدی هراتی  جعفر استوان 

الله نظر مرتضویان 

جانعلی جهانتیغی   محمد محمد زاده عبدالقادیر یموتی  محمود آبیل  الله نور امان نفس  علیرضا کریم کشته 
عبدالرضا عرب  خانم صدیقه مهدیزاده  ارازی خواجه  محسن داورزنی  حاجی محمد الهی  محسن داورزنی 
سید رضا حسینی  محمد میر  محمد محمدزاده   علیرضا کریم کشته فریدون خالی پور  محمد ترخوانه 
  فریدون سرگزی 

ادی زاده

(جایگزین فرامرز تهمتن)

 خانم لیلا سرخوش

الله نظر مرتضویان 

 (جایگزین امان نفس)

 

 جهان گل نامی 

(جایگزین محسن داورزنی)

 

      مجید میر     

علیرضا پنجه کوبی

(جایگزین محمد ترخوانه)

جاذبه های گردشگری

برو بالا

Template Design:Dima Group