سخن شهردار

بارالها توفیقی عطا فرما که غیر از طریق تو قدم برنداریم و جز رضای تو طلب نکنیم، انجام خدمت نعمتی است عظیم که بدون توفیق و خواست الهی مقدور نگردد و موفقیت در انجام کار، مگر در سایه همکاری و همدلی همه شهروندان معزز و همکاران گرامی میسر نباشد ....ادامه

  

 

 طوق بردی علاقی

 ششم

 1334-1333

 1 سال

 

 

 دردی روحی

 ششم

 1343-1334

 9 سال

 

 اصلان بیگی

 دیپلم

 1348-1343

 5 سال

 

 احمد معمار کرمانی

 دیپلم

 1360-1348

 12 سال

 

 هادی برقی 

 دیپلم

 1362-1360

 2 سال

 

 ابراهیم حسینی 

 دیپلم

 1364-1362

 2 سال

 

 رضا فندرسکی

 دیپلم

 1367-1364

 3 سال

 

 عیسی بارچیان 

 دیپلم

 1370-1367

 3سال

 

 روح اله حسینی 

 لیسانس

 1373-1370

 3 سال

 

 حسین علیقلی زاده

 لیسانس

 1376-1373

 3 سال

 

 بختیار خلیلی 

 لیسانس

 1377-1376

 1 سال

 

 مجتبی رجنی

 لیسانس

 1383-1377

 6 سال

 

 پرویز سندزائی

 فوق لیسانس

 1386-1383

 3 سال

 

 بای گلدی سلیمه ی

 لیسانس

 1390-1386

 4 سال

 فرامرز تهمتن

 فوق لیسانس

 1392-1390

 2 سال

 رسول بامری

 فوق لیسانس

 1392- 1396

 4 سال

 عبدالحمید حق شناس

 فوق لیسانس

 1397-1396

 1 سال 5 ماه

 

 خلیل سعدی

 فوق لیسانس

 1397- 1399

 2 سال

رضا گزمه

فوق لیسانس

1400 - 1403

3 سال

   

 

 

جاذبه های گردشگری

برو بالا

Template Design:Dima Group